CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 

 1. Informació prèvia del procés contractual

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre E-Natúram i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals andorranes.

E-Natúram es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves pàgines, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, E-Natúram es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és oferir i publicitar venda de tot tipus de flors, plantes i objectes de decoració.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de E-Natúram i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, es pot dirigir a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb E-Natúram al telèfon d’atenció al client o mitjançant el correu electrònic enaturam.ad@gmail.com.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

2. Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d’oferta.

En compliment de la normativa vigent E-Natúram ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, E-Natúram es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

3. Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d’aquest. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s’identifica el mateix o se’n dona les variants possibles.

4. Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. E-Natúram disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se per correu electrònic a enaturam.ad@gmail.com. En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d’atenció al client o mitjançant el correu electrònic enaturam.ad@gmail.com.

5. Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros.

6. Despeses d’enviament

E-Natúram només realitza enviaments a Andorra, de forma gratuïta per a aquells usuaris que estiguin registrats dins del seu compte en el moment de compra.

7. Lliurament de la comanda

Un cop enviada la Confirmació d’Enviament, el Producte es lliurarà a l’adreça indicada per l’usuari en realitzar la Comanda en el termini aproximat de entre un i cinc (1-5) dies laborables des que els mateixos surtin del magatzem de E-Natúram .

E-Natúram no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’Usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a aquest efecte, com ho és l’absència de l’usuari o la retenció del Producte en Duanes.

Els terminis de lliurament són aproximats, tot i que E-Natúram intenta ajustar-se a ells.

8. Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:

 • Targeta de crèdit o dèbit VISA, VISA o MASTERCARD
  Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.
  Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en una passarel·la de pagament i no són introduïts ni registrats en cap servidor de E-Natúram
  En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.
  Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat.
  No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de E-Natúram al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

9. Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

Segons el que estableix la legislació andorrana per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si ha tingut algun problema amb la seva comanda volem ser els primers a saber-ho. Passa en molt poques ocasions, però si així és contacti’ns i E-Natúram es compromet a assumir el cost de restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda. Si el client desitja presentar una reclamació, pot fer-ho a través del correu electrònic enaturam.ad@gmail.com.

En alguns enviaments, pot ser que alguna flor de la comanda no estigui disponible a causa de problemes de qualitat o disponibilitat. En aquests casos, E-Natúram es reserva el dret de substituir aquesta flor per una del mateix valor o superior. No podem reemplaçar ni tornar els diners en aquests casos, i apreciem la seva comprensió.

10. Jurisdicció

Així mateix, E-Natúram es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori andorrà. En sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. E-Natúram té el seu domicili a Escaldes-Engordany, Andorra.